កាណាដា

Startup Visa Program

អត្ថប្រយោជន៍

 • កម្មវិធីនេះចាប់បើកដំណើរការពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
 • ជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន និងទីផ្សារការងាររីកដុះដាល
 • បរិស្ថានរស់នៅដ៏មានសុខសន្តិភាព ព្រមទាំងស្តង់ដាររស់នៅកម្រិតខ្ពស់
 • សង្គមបែបពហុវប្បធម៌ ដែលផ្សព្វផ្សាយពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញយោបល់ សិទ្ធិស្មើភាពគ្នា និងការគោរពចំពោះភាពសម្បូរបែបផ្សេងៗទៀត
 • កម្រិតវប្បធម៌អប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់
 • ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព និងសុខុមាលភាពដែលមានលក្ខណ:ឈានមុខគេ
 • ឱកាសដើម្បីធានាសាច់ញាតិគ្រួសាររបស់អ្នកដែលចង់ធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាណាដា​ដូចគ្នា
 • ទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ភ្លាមៗ បន្ទាប់បានទទួលជោគជ័យលើពាក្យស្នើសុំ
 • សិទ្ធិអាចដាក់ពាក្យយកសញ្ជាតិកាណាដាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ ៣ឆ្នាំ ក្រោយមក

លក្ខណ:សម្បត្តិ

ដើម្បីមានលក្ខណ:សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលបាន ទិដ្ឋាការ Start-up សម្រាប់ការបណ្តាក់ទុននេះអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវបំពេញតម្រូវការចម្បងមួយចំនួនដូចជា

 • ទទួលបានការតាំងចិត្តពីភាគីពាក់ព័ន្ធតាមរយ:ភាគីដូចជា៖
 • ក្រុមអ្នករៀបចំមុខជំនួញដែលទើបបង្កើតឡើង (Business Incubator) ត្រូវបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងតែចូលរួម ឫ ត្រូវបានទទួលឲ្យចូលរួមកម្មវិធីបង្កើតមុខជំនួញប្រភទថ្មី របស់អ្នកដាក់ពាក្យ ស្នើសុំនេះ
 • ក្រុមវិនិយោគិនបែប (Angel Investor Group) ត្រូវបញ្ជាក់ថា ពួកគេកំពុងវិនិយោគទៅក្នុងមុខ​ជំនួញរបស់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ៧៥.០០០ ដុល្លារកាណាដា
 • មូលនិធិបណ្តាក់ទុន (Venture Capital Fund) ត្រូវបញ្ជាក់ថា ពួកគេកំពុងវិនិយោគទៅក្នុង​មុខ​ជំនួញរបស់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ២០០.០០០ ដុល្លារកាណាដា
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវកាន់កាប់ភាគហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់ ១០ ភាគរយ នៅក្នុងមុខជំនួញ ហើយមានភាគីផ្សេងទៀតកាន់កាប់ភាគហ៊ុន ៥១ ភាគរយយ៉ាងតិច
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវប្រតិបត្តិ និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពេលដែលបង្កើតឡើងក្នុងកាណាដា
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌកម្រិត ៥ នៃការប្រឡងកម្រិតភាសា​ដែលទទួលស្គាល់​ដោយ​ប្រទេសកាណាដា សម្រាប់ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស ឫបារាំង ទាំងការនិយាយ ស្តាប់ អាន និងសរសេ
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវតែបង្ហាញថា ពួកគេមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង ក៏ដូចជាគ្រួសារទាំងមូល នៅពេលដែលពួកគេទៅដល់កាណាដា។

លក្ខខណ្

 • គោលបំណងរស់នៅកាណាដាជាមួយគម្រោងបង្កើតអាជីវកម្មនៅទីនោះ
 • បានទទួលការហ្វឹកហ្វឺន និងជំនាញវិជ្ជាជីវ:
 • អ្នកដាក់ពាក្យ និងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ត្រូវតែមានសុខភាពល្អ និងមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិទាក់ទងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗ
 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែបង្ហាញថា ពួកគេគឺជាវិនិយោគិនដែលចង់ធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ និង​មានភាពឆ្នៃប្រឌិត ព្រមទាំងអាចបង្កើតការងារ និងជួយឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច​បន្ថែមទៀត
 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ដ៏តឹងរ៉ឹងទាក់ទងនឹងការតាំងចិត្តចំពោះដំណើរការអាជីវកម្ម ជំនាញភាសា និងដើមទុន

ដំណើរការ

 • ការតែងតាំងតំណាងដែលមានការទទួលស្គាល់ណាមួយ ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំនេះ
 • ផ្តល់ឲ្យនូវលទ្ធផលកម្រិតយល់ដឹងភាសា និងកម្រិតលក្ខណ:សម្បត្តិដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
 • ទទួលបានការតាំងចិត្តជាចម្បង ពី Angel Investor, Venture Capital Fund ឫ Business Incubator
 • ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ ក៏ដូចជាឯកសារភ្ជាប់ និងកម្រៃសេវាផ្សេងៗ
 • ដំណើរការរៀបចំ មានរយ:ពេលប្រមាណ ១៤ខែ
 • អ្នកដាក់ពាក្យដែលទទួលបានជោគជ័យនឹងទទួលបានទិដ្ឋាការសម្រាប់សិទ្ទិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ភ្លាមៗតែម្តង

FAQ

កម្មវិធី​ Start-Up ទិដ្ឋាការ នៅប្រទេសកាណាដា​ដែលហៅកាត់ថា​ ​(“SUV”) ​ ផ្តល់ជូនសហគ្រិននិង​ក្រុមគ្រួសារ នូវឱកាសទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្រ្តៃយ៍​លើការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយគុណវុឌ្ឍិ​នៅប្រទេសកាណាដាដោយមានការគាំទ្រពីអង្គភាពដែលបានកំណត់។

កម្មវិធីនេះមានតម្រូវការដូចខាងក្រោមៈ

 1. ការបណ្តាក់ទុនដែលបានស្នើសុំគឺជាអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

ការបណ្តាក់ទុនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកម្មវិធី​ SUV ប្រសិនបើនៅពេលនោះការប្តេជ្ញាចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើង៖

  1. បេក្ខជនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត ១០ ភាគរយឬច្រើនជាងនេះ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងភាគហ៊ុនទាំងអស់នៃការបណ្តាក់ទុនឆ្នើមនាពេលនោះ
  2. អង្គការដែលបានចាត់តាំង​ និងបេក្ខជនរួមគ្នា មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតច្រើនជាង ៥០% នៅក្នុងអាជីវកម្ម
  3. ​ការបណ្តាក់ទុនគឺជាគោលបំណងរបស់បេក្ខជន​៖
   1. ដែលបេក្ខជនផ្តល់ការគ្រប់គ្រងដ៏សកម្ម​ និងរីកលូតលាស់​ពីក្នុងប្រទេសកាណាដា
   2. ដែលផ្នែកសំខាន់នៃប្រតិបត្តិការត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសកាណាដា
   3. ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា។
 1. ការបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តពីអង្គភាពដែលបានកំណត់

ដើម្បីគាំទ្រដល់ការស្នើសុំបណ្តាក់ទុន ដែរបញ្ជាក់ថាបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត​ ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅលើខ្នាតពិភពលោក និងអាចបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាជនកាណាដា​ បេក្ខជនត្រូវតែទទួលបានមួយក្នុងចំណោមដូចខាងក្រោម៖

  1. ការវិនិយោគយ៉ាងតិច75,000ដុល្លារ​ ពីក្រុមវិនិយោគដែលបានកំណត់
  2. ការវិនិយោគយ៉ាងតិច200,000ដុល្លារ​ ពីមូលនិធិមូលធនបណ្តាក់ទុនដែលបានកំណត់
  3. ការទទួលស្គាល់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី business incubator by a designated business incubator.
 1. តម្រូវការភាសា

បេក្ខជនត្រូវមានកំរិតអប្បបរមានៃ CLB 5 ក្នុងភាសាអង់គ្លេស ឬភាសាបារាំង។​

 1. តម្រូវការមូលនិធីទូទាត់

បេក្ខជនត្រូវបង្ហាញថាគាត់មានធនធានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនគាត់ និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមពីតម្រូវការមូលនិធិទូទាត់ សូមចូលទៅក្នុងវេបសាយខាងក្រោម៖

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa/eligibility.html

ប្តី​ប្រពន្ធ និងកូនៗរបស់បេក្ខជនអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធានាជាសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងពាក្យស្នើសុំ​ SUV​​។ ចំណាំថាកូនរបស់បេក្ខជនអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាអ្នកធានាប្រសិនបើពួកគេ

 • នៅក្រោមអាយុ 22​ ឆ្នាំ
 • និងពុំមានគ្រួសារ ឬដៃគូ

អ្នករស់នៅអចិន្រ្តៃយ៍នៅប្រទេសកាណាដាមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដូចខាងក្រោម:

 • សិទ្ធិក្នុងការរស់នៅ ធ្វើការ និងសិក្សាគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកាណាដាជាអចិន្រ្តៃយ៍។
 • សិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សង្គមភាគច្រើន រួមទាំងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសាធារណៈ។
 • សិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវបានបំពេញ។
 • សិទ្ធិត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់ប្រទេសកាណាដា និងធម្មនុញ្ញសិទ្ធិនិងសេរីភាពប្រជាជនកាណាដា។
 1. HLGជាបឋមធ្វើការវាយតម្លៃដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសិទ្ធទទួលបានរបស់បេក្ខជន ក្នុងការស្នើរសុំលិខិត SUV
 2. The designated business incubator​ ធ្វើការវាយតម្លៃដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសំណើរនិងលក្ខណៈ​សម្បត្តិអាជីវកម្មរបស់បេក្ខជន
 3. ក្រុមហ៊ុនជួយបង្តើតអាជីវកម្មទទួលយកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបង្កើនល្បឿនរបស់ខ្លួន
 4. បេក្ខជនចូលរួមនិងបញ្ចប់កម្មវិធីបង្កើនល្បឿន
 5. បេក្ខជនចុះហត្ថលេខាលើសន្លឹកប័ណ្ណ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នៃអ្នកបង្កើតអាជីវកម្ម ហើយបេក្ខជនចុះហត្ថលេខាលើអាណត្តិដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចង់អោយ HLG តំណាងអោយគាត់នៅក្នុងលិខិត​ SUV
 6. HLGជួយបេក្ខជនរៀបចំ និងបញ្ជូនលិខិតអនុញ្ញាតិការងារ និងលិខិតសុំស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍
 7. នៅពេលដែលលិខិតអនុញ្ញាតិការងារត្រូវបានអនុម័ត បេក្ខជនអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាដើម្បីចាប់ផ្តើមលិខិតអនុញ្ញាតិការងារ និងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបង្កើតអាជីវកម្មនៅលើការបណ្តាក់ទុន
 8. នៅលើការអនុម័តនៃពាក្យសុំស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍របស់បេក្ខជន បេក្ខជន និងសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់អាចទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្រ្តៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសកាណាដា​។
 • ៦-៨ សប្តាហ៍សម្រាប់ការបញ្ចប់កម្មវិធីបង្កើនល្បឿន
 • ៦-៨ សប្តាហ៍សម្រាប់ដំណើរការពាក្យសុំអនុញ្ញាតិការងារ
 • ១២-១៦ ខែសម្រាប់ដំណើរការពាក្យសុំទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍

ពុំមានតម្រូវការលំនៅដ្ឋានក្រោមកម្មវិធី SUV ទេ។ ទោះយ៉ាងណា កម្មវិធីនេះតម្រូវអោយបេក្ខជនផ្តល់ការគ្រប់គ្រងដ៏សកម្ម​ និងរីកលូតលាស់​ពីក្នុងប្រទេសកាណាដា និង​ផ្នែកសំខាន់នៃប្រតិបត្តិការត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសកាណាដា​ ដែរទាមទារអោយបេក្ខជនស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដា ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់កម្មវិធីទាំងនេះ។

ទេ បេក្ខជនគ្រាន់តែតម្រូវអោយបង្ហាញថាពួកគេមានថវិកាទូទាត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់កម្មវិធីតែប៉ុណ្ណោះ។​ មិនតម្រូវឱ្យមានភស្តុតាងនៃប្រភពឬផ្លូវនៃថវិកានោះទេ។

Are holder a HKSAR or a British National Overseas (BNO) passport?
This might interest you

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager