ជំនាញរបស់ពួកយើង

២៥ ឆ្នាំ* ១៥ ប្រទេស គោលដៅមួយ = ជោគជ័យរបស់អ្នក

Bastien Treclat Harvey Law Group Citizenship by Investment

ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍តាមរយ:ការវិនិយោគ និង អាជីវកម្ម

ពួកយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយ។ មិនថាដើម្បីជំនួញ ឬ ជាបុគ្គលឯកជននោះទេ, HLG តែងតែបង្ហាញពីជំនាញឯកទេសរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ការប្រឹក្សាច្បាប់ និង ជួយលោកអ្នកអោយដើរលើផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ។

ច្បាប់អាជីវកម្ម

យើងផ្តល់ជូនប្រភេទសេវាកម្មទូលំទូលាយ គ្របដណ្តប់នូវការបង្កើតក្រុមហ៊ុន ដើម្បីបើកការិយាល័យតំណាង ឬសាខាបន្ទាប់របស់ខ្លួន។

Bastien Treclat Harvey Law Group Citizenship by Investment
Harvey Law Group Citizenship by Investment

អតិថិជនឯកជន

ក្រុមហ៊ុន HLG ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រឹក្សាជាច្រើនទាក់ទងនឹងការធ្វើផែនការជាបន្តបន្ទាប់ ការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិការរៀបចំផែនការពន្ធ និងរចនាសម្ព័ន្ធ ការកត់សំគាល់ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់អាយឌី ដើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ទាក់ទងនឹងការលាងលុយ ។ យើងកត់សម្គាល់នូវបញ្ហាពហុមុខ ដែលប្រឈមមុខដោយអតិថិជនរបស់យើង ដែលជាមូលហេតុដែលយើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយ តាមតម្រូវការដល់អតិថិជនទាំងអស់របស់យើង។