ប្រទេសដូមីនីកា

កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយះការិនិយោគ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានសញ្ជាតិពេញមួយជីវិត និងអាចដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ
 • អនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ចាតិទីពីរ
 • អ្នកក្រោមបន្ទុកដែលអាចរាប់បញ្ជូលបាន៖
  1. ប្តី/ប្រពន្ធ
  2. កូនដែលមានអាយុក្រោម 30ឆ្នាំ
  3. ឪពុកម្តាយ និងជីដូនជីតា
  4. បងប្អូនដែលមានអាយុ 25ឆ្នាំ នៅលីវនិងគ្មានកូន
 • អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ច្រើនជាង 140 ប្រទេសដោយមិន​ចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ
 • គ្មានតម្រូវការភាសា
 • របបពន្ធមានការទាក់ទាញ
 • មានលទ្ធភាពអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រទេសអូស្រ្តាលីតាមonlineបាន
 • ទទួលបានលក្ខខណ្ឌមិនបង់ពន្ធ
 • គ្មានតម្រូវការការស្នាក់នៅ
 • ដំណើរការរហ័ស
 • គ្មានតម្រូវការការគ្រប់គ្រង ឬ ការអប់រំទេ
 • លទ្ធភាពអាចរស់នៅ ធ្វើការនិងតាំងទីលំនៅនៃសមាជិក CARICOM

ជម្រើសការវិនិយោគ

 1. ជម្រើសនៃការបរិចា្ចក

ចំនួនទឹកប្រាក់បរិច្ចាកជាអប្បបរមា:

 • 100,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យបង្កោលម្នាក់
 • 150,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់​អ្នកដាក់ពាក្យដែលអមដោយប្តីរឺប្រពន្ធ
 • 175,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់​អ្នកដាក់ពាក្យដែលអមដោយកូនចំនួន3នាក់(មិនរាប់បញ្ជូលបងប្អូន)
 • 25,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ​ 50,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់បូកសមាជិកបន្ថែមអាស្រ័យលើអាយុ
 1. ជម្រើសអចលទ្រព្យ

ធ្វើការទិញអចលនទ្រព្យ ដែលមានទឹកប្រាក់អប្បបរមាចំនួន 200,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលត្រូវរក្សារទុក យ៉ាងតិច 3 ឆ្នាំ។

កម្រៃបន្ថែមត្រូវបានអនុម័ត ដូចជា Due Diligence ពាក្យស្នើសុំ ​កម្រៃដំណើរការនិងកម្រៃរបស់​​​​ រដ្ឋាភិបាល

តម្រូវការ

 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំ ឬលើសពីនេះ
 • មិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋ
 • គ្រប់ឯកសារទាំងអស់ត្រូវតែជាភាសាអង់គ្លេស
 • ត្រូវផ្តល់នូវលិខិតនៃពាក្យស្នើសុំសម្រាប់សញ្ជាតិនេះហើយ ធ្វើការដាក់ជូនទៅរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសញ្ជាតិនេះ
 • អ្នកដាក់ពាក្យអាចបរិចា្ចកទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល ឬ ធ្វើការវិនិយោកនៅក្នុងគម្រោងអចលទ្រព្យដែលអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាល
 • ពាក្យស្នើសុំត្រូវដាក់តាមភ្នាក់ងារដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាល

ដំណើរការ (ចន្លោះពី 6 ទៅ 8 ខែ)

 • រៀបចំឯកសារតម្រូវទាំងអស់ ហើយដាក់ពាក្យសុំតាមរយះភ្នាក់ងារមានការទទួលស្គាល់ និងបង់ថ្លៃត្រួតពិនិត្យលក្ខណះសម្បត្តិ
 • នៅពេលទទួលបានការអនុម័តអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវបង់ទឹកប្រាក់វិនិយោគដែលតម្រូវ
 • លិខិតឆ្លងដែន និង ទទួលបានបន្ទាប់ពីបានការអនុម័តសញ្ជាតិរួចរាល់។

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager