បារាំង

Talent Passport - Investor

អត្ថប្រយោជន៍

 • ប័ណ្ណស្នាក់នៅរយៈពេល ៤ឆ្នាំដែលអាចធ្វើការបន្តបាន
 • អ្នកក្នុងបន្ទុក៖ ប្តី/ប្រពន្ធ និងកូនក្រោមអាយុ១៨ឆ្នាំអាចដាក់ចូលបាន
 • មានសិទ្ធិធ្វើការ និងសិក្សាក្នុងប្រទេសបារាំង
 • មិនមានតម្រូវការភាសាអង់គ្លេស ឬបារាំង
 • មានសិទ្ធិធ្វើដំណើរចេញ ចូលប្រទេសបារាំងរយៈពេល ៤ឆ្នាំ
 • អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីក្នុងរដ្ឋ Schengen (២៦ ប្រទេស) ​សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែក្នុង ១ឆ្នាំ
 • អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីទៅកាន់ដែនដីបារាំងផ្សេងៗ
 • សិទ្ធិក្នុងការសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ និង/ឬសញ្ជាតិបន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥ឆ្នាំ
 • មានសិទ្ធិទទួលបានប្រព័ន្ធអប់រំ និងសុខភាពសាធារណៈ
 • រយៈពេលដំណើរការឆាប់រហ័ស

ការវិនិយោគ

 • មានឆន្ទៈក្នុងការវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន ៣០០,០០០អឺរ៉ុបក្នុងគម្រោង
 • មានឆន្ទៈក្នុងការបង្កើត/រក្សាការងារសម្រាប់បុគ្គលិកក្នុងស្រុករយៈពេល ៤ឆ្នាំ
 • គោរពតាមឆន្ទៈដូចបានបង្ហាញក្នុងគម្រោងជំនួញដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត

លក្ខខណ្ឌ 

 • ត្រូវមានគម្រោងជំនួញជាក់លាក់/ការវិភាគទីផ្សារ
 • មានតម្រូវការប្រភពទុនមានកម្រិត
 • បង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយ ឬទិញយកក្រុមហ៊ុនដែលមានស្រាប់
 • ត្រូវកាន់កាប់ជាអប្បបរមា ១០% នៃចំណូលក្នុងក្រុមហ៊ុននោះ
 • តម្រូវការស្នាក់នៅ៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំបង្គោលត្រូវមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ
 • មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ

ដំណើរការ

 • ដាក់ពាក្យសុំទៅកាន់ស្ថានទូត/ស្ថានកុងស៊ុលបារាំងទូទៅ
 • រយៈពេលដំណើរការ៖ ៤៥ថ្ងៃ
 • នៅពេលដែលពាក្យសុំទទួលបានការអនុម័ត អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងអ្នកក្នុងបន្ទុកនឹងទទួលបាន ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរចំនួន ៣ឆ្នាំ
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងអ្នកក្នុងបន្ទុកអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានក្នុងអំឡុងពេលនេះ
 • ផ្នែករដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងចេញ Passport Talent ក្នុងខែដែលចូលទៅនោះ
 • Passport Talent ផ្តល់ជូន សម្រាប់រយៈពេល ៤ឆ្នាំ

FAQ

មានជំរើសពីរ៖

ជម្រើសទី ១៖ ប្រភេទស្ថាបនិក

នៅក្រោមប្រភេទនេះ មិនមានចំនួនអប្បបរមាដើម្បីវិនិយោគទេ។ ប្រភេទនេះដំណើរការ ដូចកម្មវិធី SUV របស់កាណាដាដែរ អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែទទួលយកជាអ្នកជំនាញដែលមាន ការទទួលស្គាល់ដោយបច្ចេកវិទ្យាបារាំង។ ជាការពិតការវិនិយោគកាន់តែខ្ពស់ នោះឱកាសខ្ពស់ នឹងបានការទទួលយកដោយក្រុម incubator និងអាជ្ញាធរបារាំង។ អ្វីដែលសំខាន់គម្រោង អាជីវកម្មត្រូវមានភាពច្នៃប្រឌិតថ្មី។

ជម្រើសទី ១៖ ប្រភេទវិនិយោគិន
ចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគអប្បរមាចំនួន ៣០០,០០០ អឺរ៉ូ ត្រូវតែផ្ញើទៅប្រទេសបារាំងដោយ អ្នក ដាក់ពាក្យសុំផ្ទាល់ រឺក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់។ លក្ខខណ្ឌសំខាន់បំផុតគឺបង្ហាញដល់អាជ្ញាធរបារាំងថា ការវិនិយោគនេះនឹងបង្កើតការងារសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចបារាំង។ ខណៈពេលដែលមិនមានការ ចំនួនអប្បបរមា តាមច្បាប់បារាំង យ៉ាងហោចណាស់មានការបង្កើតការងារចំនួន ៤ ។

អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ។

មាន

បេក្ខជនត្រូវតែបង្ហាញថាខ្លួនមានសមត្ថភាពផ្នែគហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការវិនិយោគ និងរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

ចម្លើយ៖ អ្នកកាន់ប័ណ្ណស្នាក់នៅ នឹងមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់តំបន់ដូចខាងក្រោម៖

 • តំបន់ Schengen;
 • នាយកដ្ឋានក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសបារាំង៖ ហ្គោឌឺឡូប, ម៉ាទីនីក, កោះរេននីយូ, ម៉ាយូត;
 • ប្រទេស សាន់ ភៀរ មីគីឡន។

ត្រូវហើយដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ប្តីប្រពន្ធ និងកូនដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ) ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងកូនចិញ្ចឹម។

អត់ទេ បានតែប្តីប្រពន្ធ និងកូន ៗ ទេដែលទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅដោយ ស្វ័យប្រវត្តិតាមនីតិវិធីគ្រួសារដែលមកជាមួយ។

ចម្លើយ៖ មិនបានទេ កម្មវិធីនេះ កូនត្រូវមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ។

មិនមានទេ កម្មវិធី Talent Passport មិនបានកំណត់តម្រូវការភាសាណាមួយទេ។

អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវបន្តសុពលភាពប័ណ្ណស្នាក់នៅរបស់គាត់ ដោយអាចបន្តបានយ៉ាង ងាយស្រួល ដរាបណាអ្នកដាក់ពាក្យអាចបញ្ជាក់ថាការ វិនិយោគ នៅមាន ហើយតម្រូវការបង្កើត ការងារត្រូវបានបំពេញហើយសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននៅតែត្រូវ បានរក្សា។

មាន អ្នកស្នាក់នៅស្រុកបារាំងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នានឹងប្រជាពលរដ្ឋ ដូចជា ការធានារ៉ាប់រងសង្គម ការទទួលបានសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត និងប្រព័ន្ធអប់រំឥតគិតថ្លៃ។

សំរាប់កម្មវិធីប្រភេទស្ថាបនិក៖ ត្រូវហើយ incubator នឹងបញ្ជូនសំណើរឧបត្ថម្ភទៅ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដោយបញ្ជាក់ពីការទទួលយករបស់អ្នកស្នើសុំចំពោះអ្នកបង្កើតនិងទិដ្ឋភាពច្នៃប្រឌិតនៃការវិនិយោគ។ ការទទួលយកពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្រសួងការងារ តម្រូវឱ្យដាក់ពាក្យ សុំទៅស្ថានកុងស៊ុលក្នុងស្រុក។

សម្រាប់កម្មវិធីប្រភេទវិនិយោគិន:

ស្ថានកុងស៊ុលនឹងស្វែងរកយោបល់ពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឬក្រសួងការងារ។ យោបល់នេះមិន ទាក់ទងនឹងស្ថានកុងស៊ុលទេ។

ក្រោមប្រភេទកម្មវិធីស្ថាបនិក ការវិនិយោគត្រូវធ្វើដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអាជីវកម្ម ដែលបានកំណត់។
នៅក្រោមប្រភេទកម្មវិធីវិនិយោគិន ការវិនិយោគអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ ឬ តាមរយៈ ក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់ភាគហ៊ុនយ៉ាងតិច ៣០% ។

ជម្រើសទាំងពីរអាចធ្វើទៅបាន។

អាចដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិបន្ទាប់ពី ៥ ឆ្នាំ ប្រសិនបើ៖

 • – អ្នកដាក់ពាក្យសុំបានចាត់ទុកប្រទេសបារាំង ជាលំនៅដ្ឋានគោល សម្រាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំជាប់គ្នា។ លំនៅដ្ឋានគោលត្រូវបានកំណត់ថាជាគេហដ្ឋាន ដែលអ្នក ដាក់ពាក្យសុំរស់នៅជាប្រចាំ។
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំមានកំរិតភាសាបារាំងគ្រប់គ្រាន់ សំរាប់ការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃ ហើយ ត្រូវគិតគូរដល់សហគមន៍បារាំង។
 • – អ្នកដាក់ពាក្យសុំមិនមានប្រវត្តិព្រហ្មទណ្ឌទេ។

ចំនុចសំខាន់ៈ

 • ភាពជាពលរដ្ឋគឺជាការសម្រេចចិត្តចាំបាច់បំផុត សម្រាប់រដ្ឋបាលបារាំង។
 • សិទ្ធិរបស់សមាជិកគ្រួសារដើម្បីដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិបារាំងគឺផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដូចគ្នា។

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager