ប្រទេសញូវហ្សេឡែន

កម្មវិធីទិដ្ឋាការសម្រាប់វិនិយោគិន (Investor 1)

សារ:ប្រយោជន៍៖

 • រយ:ពេលទិដ្ឋាការ ៖ មិនមានពេលកំណត់
 • ប្តី ឫ ប្រពន្ធ និងកូន ដែលមានវ័យ 24 ឆ្នាំ ឫ ក្រោមនេះ អាចធ្វើការដាក់បញ្ជូលបាន
 • មានបរិយាកាសស្រស់ស្រាយ ប្រកបដោយផាសុខភាព
 • របបច្បាប់ទម្លាប់មានស្ថិរភាព
 • ទីតាំងស្រស់ស្អាត រួមជាមួយនឹងទេសភាពបែបព្រៃភ្នំដ៏ស្រស់បំព្រង បូករួមនឹងលក្ខខណ្ឌ រស់នៅខ្ពស់
 • មានប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព និងអប់រំឈានមុខគេមួយ នៅលើពិភពលោក
 • សង្គមបែបពហុវប្បធម៌
 • មានឳកាសដាក់ពាក្យយកសញ្ជាតិញូវហ្សេឡែន បន្ទាប់ពី 5 ឆ្នាំ នឹងមានបំណងបន្តការ រស់នៅទីនោះ
 • មានឳកាសអាចនាំយកនូវឡាន ទូក សម្ភារ:បរិក្ខារក្នុងផ្ទះ របស់អ្នកដាក់ពាក្យ ទៅ ញូវហ្សេឡែនបាន ដោយមិនគិតថ្លៃពន្ធដារ

តម្រូវការមូលធនវិនិយោគ៖

 •  ភស្តុតាងនៃការទទួលបានកម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសកម្ម និង មូលធនដោយស្របច្បាប់
 • ត្រូវមានមូលធនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគ
 •  ទឹកប្រាក់មូលធនអាចផ្ញើរបានតាមរយ:ប្រព័ន្ធធនាគារ
 •  ការវិនិយោគអាចនឹងទទួលបានផលចំណេញពាណិជ្ជកម្ម
 •  ទឹកប្រាក់ត្រូវធ្វើការវិនិយោគជា រូបិយវត្ថុ ញូវហ្សេឡែន
 • ការវិនិយោគមិនអាចធ្វើបានក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនទេ។

តម្រូវការទូទៅ៖

 • ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអត្តចរិក និងសុខភាពរបស់ប្រទេស ញូវហ្សឡែន
 • ការវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន 10 លានដុល្លារញូវហ្សេឡែន ទៅក្នុងការវិនិយោគដែលអាចទទួលបាន (អាចលើសពី 1 បាន) សម្រាប់រយ:ពេលអប្បរមា 3 ឆ្នាំ (មិនមានតម្រូវការលើចំនួនវិនិយោគអប្បបរមា សម្រាប់ប្រភេទនៃការវិនិយោគនីមួយៗ
 • ការស្នាក់នៅដោយផ្ទាល់ក្នុងចំនួន 44 ថ្ងៃ ជាអប្បបរមា នៅក្នុងរយ:ពេល 2 ឆ្នាំ នៃរយ:ពេលវិនិយោគសរុប 3 ឆ្នាំ ឫ 88 ថ្ងៃ នៅក្នុងរយ:ពេលវិនិយោគ 3 ឆ្នាំ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យបានវិនិយោគ ចំនួន 2.5 លានដុល្លារញូវហ្សេឡែន ទៅក្នុងការវិនិយោគដែលមានកំណើនស
 • នៅចុងគ្រារយ:ពេលវិនិយោគ 3 ឆ្នាំ បើសិនជាអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលនោះ គឺមានលទ្ធភាពស្នើសុំយកទិដ្ឋាការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យ និងគ្រប់សមាជិក គឺអាចដាក់ចូលក្នុងពាក្យស្នើសុំ ហើយបន្ទាប់មកគឺអាចសុំសញ្ជាតិបានហើយ។

ការវិនិយោគដែលអាចទទួលយកបាន៖

 • សញ្ញាប័ណ្ណដែលចេញដោយ រដ្ឋាភិបាលញូវហ្សេឡែន អាជ្ញាធរក្នុងស្រុក ឫ ធនាគារដែល ចុះបញ្ជីរបស់ ញូវហ្សេឡែន
 • មូលប័ត្រនៅតាមក្រុមហ៊ុន ញូវ ហ្សេឡែន ទាំងរដ្ឋ និង ឯកជន
 • មូលធនដែលមានការគ្រប់គ្រង នៅពេលដែលចំនួនវិនិយោគបានដាក់ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ញូវហ្សេឡែនទាំងអស់
 • គម្រោងអចលនទ្រព្យរស់នៅថ្មី ដែលមានការអនុម័តទៀងទាត់ដោយអាជ្ញាធរត្រឹមត្រូវ
 • អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ
 • ការវិនិយោគបែបមនុស្សធម៌

ដំណើរការ៖

 • ការរៀបចំ និងដាក់ពាក្យស្នើសុំ រួមជាមួយនឹងការចេញថ្លៃសេវាទាំងអស់
 • ការសម្រេចលើពាក្យស្នើសុំ និងឯកសារភ្ជាប់ពាក់ព័ន្ធ
 • នៅពេលទទួលបានការអនុម័តជាគោលការណ៍ ត្រូវធ្វើការផ្ញើរទឹកប្រាក់វិនិយោគ ទៅក្នុងការវិនិយោគណាមួយដែលអាចទទួលបាន ក្នុងអំឡុង 12 ខែ(អាចពន្យារបានដល់ 18  ខែ)
 • ការដាក់ឯកសារភ្ជាប់ បញ្ជាក់ថា ទឹកប្រាក់បានមកពីប្រភពដូចគ្នានឹងឈ្មោះនៅក្នុងពាក្យ ស្នើសុំ
 • ទទួលបានទិដ្ឋាការ។

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager