ប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូ

កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយះការវិនិយោគ(CIP)

អត្ថប្រយោជន៍

 • អ្នកក្រោមបន្ទុកដែលរាប់បញ្ជូលបាន៖ ប្តី/ប្រពន្ធ និងកូនក្រោមបន្ទុកអាចដាក់បញ្ចូលបាន
 • គ្មានតម្រូវការភាសា
 • គ្មានតម្រូវការស្នាក់នៅ
 • ក្លាយជាសមាជិកអង្គការ World Trade តាំងពីឆ្នាំ2011
 • ប្រើប្រាស់់រូបិយប័ណ្ណ អឺរ៉ូ តាំងពីឆ្នាំ2002
 • ជាបេក្ខជនផ្លូវការនៃសហភាពអឺរ៉ុប (E.U) ឆ្នាំ2025
 • អាចធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការទៅជាង 122ប្រទេស រួមមានតំបន់ Schengen ប្រទេសប្រេស៊ីល​ រុស្សី ទួរគី ហុងកុង និង​ សឹង្ហបុរី
 • អាចធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយ:ទិដ្ឋាការវិនិយោគិន E-2 បាន
 • ការបង់ពន្ធមានកម្រិតទាប។

ជម្រើសការវិនិយោគ

 • ជម្រើសទី1
  • បរិច្ចាកទឹកប្រាក់ចំនួន EUR 200,000 ទៅក្នុងមូលនិធិរដ្ឋាភិបាល
  • វិនិយោគលើអចលនទ្រព្យទឹកប្រាក់ចំនួន EUR 250,000 នៅតំបន់ភាគខាងជើងរឺ កណ្តាលនៃប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូ​
 • ជម្រើសទី២
  • បរិច្ចាកទឹកប្រាក់ចំនួន EUR 200,000 ទៅក្នុងមូលនិធិរដ្ឋាភិបាល
  • វិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ ទឹកប្រាក់ចំនួន EUR 450,000 នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃ Podogorica

ឬតំបន់ឆ្នេរ នៃប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូ

តម្រូវការ

 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច18ឆ្នាំ
 • ត្រូវផ្តល់ភស្តុតាងបង្ហាញពីប្រភពទុនដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីនេះ
 • មិនមានប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋ
 • ទឹកប្រាក់វិនិយោគត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងតិចរយះពេល 5ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានធានារ៉ាប់រងទៅលើប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងអ្នកក្រោមបន្ទុក
 • របាយការណ៍បញ្ជាក់សុខភាពល្អ

ដំណើរការ

 • ការស្នើសុំចន្លោះពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2០21 នឹង ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022
 • ត្រូវបង់កម្រៃ EUR 7,000 ទៅភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិអន្តរជាតិ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យទៅឬ EUR 10,000 សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារ4នាក់
  (ចំណាំ: ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណ: សម្បតិ្ត ទទួលសម្រាប់កូនដែលមានអាយុ ច្រើនជាង18ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ)
 • ទទួលនូវយោបល់វិជ្ជមានពីខាងភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិអន្តរជាតិ
 • ធ្វើការវិនិយោគដែលមានការទទួលស្គាល់
 • ទទួលបានការអនុម័តគោលការណ៏ (កម្មវិធីនេះសម្រេចទទួលពាក្យសុំត្រឹមចំនួន2,000គ្រួសារប៉ុណ្ណោះ។)

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager