ហ្រ្គីណាដា

គម្រោង Condominium បែបទំនើប

អត្ថប្រយោជន៏

 • សញ្ចាតិពេញមួយជីវិត​, អាចបន្តទៅអ្នកជំនាន់​​ក្រោយបាន
 • អនុញ្ញាតអោយកាន់សញ្ជាតិច្រើនបាន
 • សមាជិកក្រោមបន្ទុកដែលអាចរាប់បញ្ជូលបាន៖
  • ប្តី/ប្រពន្ធ
  • កូនដែលមានអាយុក្រោម 30 ឆ្នាំ
  • ឪពុកម្តាយ/លោកតាលោកយាយ
  • បងប្អូនបង្កើតលើសអាយុ 18ឆ្នាំ​ ដែលមិនទាន់រៀបការនឹង មិនមានកូន
 • ធ្វើដំណើរដោយមិនបាច់មានទិដ្ឋាការទៅច្រើនជាង 140 ប្រទេស​ (រួមមានUK, EU, Russia & China)
 • មិនមានតម្រូវការភាសា
 • អាចមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យ USA E-2 Visa
 • មិនមានតម្រូវការភាសារ
 • មិនមានតម្រូវការស្នាក់នៅ
 • មិនមានតម្រូវការចំនេះដឹង ឬ​ បទពិសោធន៏គ្រប់គ្រង
 • អាចរស់នៅ ធ្វើការ នឹងប្តូរទីលំនៅទៅប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់​ CARICOM

វិនិយោគទៅក្នុង Hideaway

 • ខុនដូប្រណីតៗចំនួន 45 Unit គ្រឿងសង្ហារិមពេញលេញ និងត្រូវបានជួលយ៉ាងពេញលេញ
 • ចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគចាប់ផ្តើមពី USD 350,000 ហើយត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងហោចណាស់ 5 ឆ្នាំ
 • មានទីតាំងនៅជាប់សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសកលវិទ្យាល័យ St. Georges ដ៏ល្បីល្បាញ 10 នាទីពីព្រលានយន្តហោះ
 • អត្រាជួល ខ្ពស់ពេញមួយឆ្នាំ
 • អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងកំណត់ត្រាបទបង្ហាញឱ្យឃើញកន្លងមក
 • ជម្រើសទិញវិញមានក្នុងអត្រាទីផ្សារបន្ទាប់ពី 5 ឆ្នាំ
 • កម្មវិធីគ្រប់គ្រង និងថែទាំជួលត្រូវបានផ្តល់ជូន

លក្ខខណ្ឌ

 • ត្រូវមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ
 • មិនត្រូវមានប្រវត្តិជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ
 • ធ្វើការវិនិយោគដែលមានលក្ខណ:សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
 • បំពេញលក្ខខណ្ឌពិនិត្យសុខភាព
 • ពាក្យស្នើសុំត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាល

ដំណើរការ​ (4-8​ ខែ)​

 • រៀបចំឯកសារដែលតម្រូវទាំងអស់ដាក់បញ្ជូនតាមរយៈភ្នាក់ងារ និងបង់ថ្លៃសេវាត្រួតពិនិត្យនិងថ្លៃរដ្ឋាភិបាល
 • ​បំពេញការត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិ
 • បំពេញពាក្យស្នើសុំ នឹងរៀបចំឯកសារដែលត្រូវការ
 • ដាក់ស្នើទៅធនាគារ ប្រទេស ហ្គ្រីណាដា សម្រាប់ការអនុម័តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការសម្រេចនឹងអាចដឹងបាននៅរវាង 60 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលដាក់ឯកសារស្នើសុំផ្លូវការ
 • ការផ្ទេរទឹកប្រាក់វិនិយោគ ទៅ ប្រទេស ហ្គ្រីណាដា
 • លិខិតឆ្លងដែននឹងរៀបចំចេញអោយរយះពេលមួយខែបន្ទាប់ពីបានការអនុម័តហើយទឹកប្រាក់វិនិយោគ បានទទួល

  Request Investment Program One-Pager