ប្រទេស ព័រទុយហ្គាល់

កម្មវិធីទិដ្ឋាការមាស(ជម្រើសវិនិយោគដែលមិនមែនជាអចលទ្រព្យ)

តើអ្វីទៅជាកម្មវិធីទិដ្ឋាការមាស នៃប្រទេសព័រទុយហ្គាល់?

កម្មវិធីទិដ្ឋាការមាស នៃប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ គឺជាកម្មវិធីវិនិយោគដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅ។ កម្មវិធីនេះជួយអោយវិនិយោគិនដែលមិនមែនជាជនជាតិអឺរ៉ុប ធ្វើការវិនិយោគដែលត្រូវគ្រប់លក្ខខណ្ឌ នឹងអាចរស់នៅប្រទេសព័រទុយហ្គាល់បាន។

អត្ថប្រយោជន៍

 • សមាជិកក្នុងបន្ទុកដែលអាចដាក់បញ្ជូលបាន
  • ប្តី/ប្រពន្ធ រឺ ដៃគូស្របច្បាប់
  • កូនក្នុងបន្ទុក
  • ឪពុកម្តាយ
 • ជាសមាជិកនៃតំបន់Schengen និងជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប
 • សិទ្ធិក្នុងការស្នាក់នៅ ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះបាន
 • ជាផ្លូវមួយដែលទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅ និងសញ្ជាតិក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីរយះពេល 5 ឆ្នាំ
 • ការអប់រំមានស្តង់ដាខ្ពស់ និងប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពល្អ
 • អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅតំបន់ Schengen ដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
 • តម្រូវការស្នាក់នៅរយះពេលខ្លី
 • មិនមានតម្រូវការផ្នែកភាសា ការអប់រំ​ឬ តម្រូវការគ្រប់គ្រង

ជម្រើសការវិនិយោគ

 • ទឹកប្រាក់អប្បបរមាចំនួន ៣៥០,០០០អឺរ៉ូ​ ក្នុងមូលនិធិវិនិយោគព័រទុយហ្កាល់
  • រយ:ពេលវិនិយោគអប្បបរមារយះពេល 5 ឆ្នាំ
  • ចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគអប្បបរមា 60% នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដែលមានទីស្នាក់​​ការកណ្តាលនៅព័រទុយហ្កាល់
 • ធ្វើការទិញអចលនទ្រព្យ ក្នុងទឹកប្រាក់ជាអប្បបរមា ចំនួន ៣៥០,០០០ អឺរ៉ូរឺ  ២៨០,០០០ អឺរ៉ូ
  • អចលនទ្រព្យ ត្រូវតែមានអាយុកាលយ៉ាងតិច 30 ឆ្នាំ រឺ មានទីតាំងនៅតំបន់បង្កើតទីក្រុងឡើងវិញ
  • មានការប្តេជ្ញាដើម្បីធ្វើការជួសជុលសាងសង់ឡើងវិញ
   * មានទីតាំងនៅតំបន់មានដង់ស៊ីតេទាប
 • ទិញអចលនៈទ្រព្យដែលមានតម្លៃអប្បបរមា ៥០០,០០០ អឺរ៉ូ

លក្ខខណ្ឌ

 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើង និងមិនមែនជាជនជាតិអឺរ៉ុប
 • ធ្វើការវិនិយោគដែលមានលក្ខណះសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយប្រើមូលនិធិពីបរទេស
 • ត្រូវរក្សាទុកការវិនិយោគយ៉ាងតិចរយះពេល 5 ឆ្នាំ
 • មិនមានបំណុលនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយនៃប្រទេសព័រទុយហ្គាល់
 • មិនមានប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋ
 • ត្រូវមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជន
 • មិនធ្លាប់ចូល ឬ ស្នាក់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសនេះ
 • បង្កើតគណនីធនាគារ និង​ទទួលបានលេខអត្តសញ្ញាណពន្ឋនៅព័រទុយហ្គាល់
 • ត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ដូចខាងក្រោម៖
  • 7 ថ្ងៃកំឡុងពេលឆ្នាំដំបូង និង
  • 14 ថ្ងៃ នៅក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំបន្តបន្ទាប់គ្នា

ដំណើរការ

 • ទទួលបានលេខអត្តសញ្ញាណពន្ធនៅព័រទុយហ្គាល់
 • បង្កើតគណនីធនាគារនៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្កាល់
 • បំពេញការវិនិយោគដែលមានលក្ខណះសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
 • បំពេញរាល់តម្រូវការឯកសារពាក្យសុំ
 • បញ្ជូលពាក្យសុំទៅការិយាល័យព្រំដែននិងអន្តោប្រវេសន៍ SEF
 • នៅពេលមានការយល់ព្រម អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវទៅព័រទុយហ្គាល់សម្រាប់ការធ្វើ biometrics មុនពេលចេញលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅ
 • ប័ណ្ណស្នាក់នៅត្រូវបានផ្តល់ជូនរយៈពេល ១ ឆ្នាំ។ នឹងអាចបន្តសុពលភាពរយៈពេល ២ ឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់

FAQ

ដោយយោងទៅតាមការប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរនៃកម្មវិធី​ យើងសង្កេតឃើញថាមានការស្នើសុំ ដែលបង្ហាញ នៅកិច្ចប្រជុំថវិកាជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ 2020 ត្រូវបានទទួលការអនុម័ត តែមិនបានន័យថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរ ភ្លាមៗនៃច្បាប់កម្មវិធីនេះទេ ប៉ុន្តែអាចនឹងមានការសម្រេចដោយរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់នេះ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2020 នេះ។ នៅមានវគ្គបន្ត

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager