ប្រទេស ហ្រ្គីណាដា (Grenada)

កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈការវិនិយោគ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ដំណើរការឆាប់រហ័ស
 • កូនអាយុក្រោម 30 ឆ្នាំ អាចដាក់បញ្ចូលបាន
 • ឳពុកម្តាយអាយុលើសពី 55 ឆ្នាំ អាចដាក់បញ្ចូលបាន
 • បងប្អូននៃអ្នកដាក់ពាក្យ​ ឬប្តី/ប្រពន្ធដែល នៅលីវ និងគ្មានកូន អាចដាក់បញ្ចូលបាន
 • អាចធ្វើដំណើរដោយមិនត្រូវការទិដ្ឋាការច្រើនជាង 140 ប្រទេស រួមមាន ចិន ប្រេស៊ីល ចក្រភពអង់គ្លេស រុស្សី និងតំបន់ Schengen
 • អាចមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យ USA E-2 Visa
 • អាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាម online បាន
 • មិនចាំបាច់ទៅស្នាក់នៅ
 • មិនមានតម្រូវការសម្ភាសន៍
 • មិនមានរបបពន្ធនៅជុំវិញពិភពលោក
 • មិនមានតម្រូវការភាសាអង់គ្លេស

ជម្រើសវិនិយោគ

1.ជម្រើសការបរិច្ចាកក្នុង National Transformation Fund
ចំនួនអប្បបរមាការវិនិយោគ៖

 • ទឹកប្រាក់ចំនួន 150,000​ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់

2.ជម្រើសអចលនទ្រព្យ (Direct Purchase)

 • ធ្វើការទិញអចលនទ្រព្យដែលមានការអនុញ្ញាតក្នុងតម្លៃចាប់ពី 350,000 ដុល្លារអាមេរិក
 • ត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងតិចរយៈពេល 5 ឆ្នាំ

3.ជម្រើសអចលនទ្រព្យ (Share Investment)

 • ធ្វើការវិនិយោគដែលមានតម្លៃ 220,000 ដុល្លារអាមេរិក ទៅក្នុងគម្រោងដែលមានការ ទទួលស្គាល់ពី រដ្ឋាភិបាល
 • ត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងតិចរយៈពេល 5 ឆ្នាំ
 • កម្រៃសេវាផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត រួមមាន​ ថ្លៃសេវាត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិ ថ្លៃរៀបឯកសារ និង ថ្លៃសេវារដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត។

លក្ខខណ្ឌ

 • ត្រូវមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ
 • មិនត្រូវមានប្រវត្តិជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ
 • បំពេញលក្ខខណ្ឌពិនិត្យសុខភាព
 • ពាក្យស្នើសុំត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាល

ដំណើរការ (4-8 ខែ)

 • រៀបចំឯកសារដែលតម្រូវទាំងអស់ដាក់បញ្ជូនតាមរយៈភ្នាក់ងារ និងបង់ថ្លៃសេវាត្រួតពិនិត្យនិងថ្លៃរដ្ឋាភិបាល
 • តាមគោលការណ៍យល់ព្រម អ្នកដាក់ពាក្យសុំនឹងត្រូវបំពេញការវិនិយោគដែលចាំបាច់និងបង់ថ្លៃរដ្ឋាភិបាលដែលនៅសល់
 • ការសម្រេចនឹងអាចដឹងបាននៅរវាង 60 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលដាក់ឯកសារស្នើសុំផ្លូវការ
 • ការផ្ទេរទឹកប្រាក់វិនិយោគ ទៅ ប្រទេស ហ្គ្រីណាដា
 • លិខិតឆ្លងដែននឹងរៀបចំចេញអោយ រយះពេល មួយខែ បន្ទាប់ពីបានការអនុម័ត ហើយទឹកប្រាក់វិនិយោគ បានទទួល

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager