ជំនួញដែលផ្តល់នូវលទ្ធផល

ច្បាប់ជំនួញ

ពួកយើងផ្តល់នូវសេវាកម្មមួយ និងការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត តាមរយះបណ្តាញទំនាក់ទំនងទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនយើង ដើម្បីមើលទុកជាមុន និងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ ជាការពិតណាស់ ការបង្កើតទំនាក់ទំនង កើតឡើងចាប់ពីពេលយើងស្តាប់អ្នក។ ចាប់តាំងពីពេលបង្កើតក្រុមហ៊ុនដំបូង រហូតដល់បើកឲ្យមានការិយាល័យតំណាង និងសាខាជាច្រើន យើងអាចកាន់កាប់បាន គ្រប់ស្ថានការណ៍។

droit des affaires avocat d'affaire

អ្នកជំនាញរបស់យើង

Citizenship by Investment

ការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិ, បណ្តាំមរតក និង ការផ្តល់ដំបូន្មានលើមរតក

ក្រុមហ៊ុន HLG ផ្តល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ ទាន់ពេលវេលា ប្រកបដោយចំណេះដឹងពិតប្រាកដ និង ទំនុកចិត្ត ទៅលើគ្រប់សភាពការណ៍ ខាងផ្នែកច្បាប់លើផ្នែកបរិស្ថាន រុក្ខាប្រមាញ់ និង រ៉ែ។ អតិថិជនរបស់យើង រួមមាន ក្រុមហ៊ុនផ្នែកអភិវឌ្ឍ និងរុករក ក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្ម និង ម៉ៅការសំណង់ និងសេវាកម្មសរុប។ ក្រុមហ៊ុន HLG
អាចដើរតួជាស្ពានសម្រាប់ទាំងភាគី អាជ្ញាធរក្នុងចំណាត់ការ និងក្រុមហ៊ុនរ៉ែ ក៏ដូចជាអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសផ្ទាល់ របស់ពួកគេ។ ពួកយើងមានការិយាល័យនៅប្រទេសកាណាដា ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសដែល នាំមុខគេលើពិភពលោក ខាងផ្នែកវិស័យរ៉ែ ហើយពួកយើងក៏មានសមាសភាពយ៉ាងរឺងមាំ នៅទូទាំងអាស៊ី ដោយល្បីល្បាញយ៉ាងច្រើនជំនាញ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

Citizenship by Investment

បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដែន

HLG អាចជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នក តាមរយះច្បាប់និងបទបញ្ញតិបរទេសដែលមានស្មុគស្មាញលក្ខខណ្ឌពន្ធគយការិយាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអ្នកបានសម្រេចគោលដៅទាំងអស់របស់អ្នក និងលុបបំបាត់ការភា្ញក់ផ្អើលដែលមិនសមស្របប្រកបណាមួយ។ ជាមួយការអនុវត្តន៍ខុសគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរយើងផ្តល់ជូននូវការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយមិនទុកឲ្យអតិថិជនរបស់យើងប្រឈមនិងបញ្ហាដែលបង្កមកពីការសម្រុះសម្រួលរឺការផ្តល់ដំបូន្មានពីក្រុមហ៊ុនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយមានភាពខុសគ្នានោះទេ។

Citizenship by Investment

ដំណើរការជួលពាណិជ្ជកម្ម ម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងកិច្ចសន្យាដៃគូ និង កិច្ចសន្យាយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៀត។

ជាមួយការចំណាយដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព, HLG ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញ ព្រមទាំងស្វែងរកដំណោះស្រាយលីប្រតិបតិ្តការទាំងសាមញ្ញនិងស្មុគស្មាញ។ យើងដោះស្រាយប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និង កិច្ចសន្យា, ការចែកចាយ និង កិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ, ការបង្កើតសាជីវកម្ម, ភាពជាដៃគូ និង ការជឿទុកចិត្ត, ការទិញយកអាជីវកម្មឯកជន និង ការផ្ទេសិទ្ធិ,​គ្រឹះស្ថានវិនិយោគរួមគ្នា​និង​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន។

Citizenship by Investment

ការបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងយុត្តាធិការទូទាំងពិភពលោក

ពីបណ្តាប្រទេសក្នុងប្រពន័្ធច្បាប់កូមិនឡដល់ប្រព័ន្ធយុតាធិការច្បាប់ស៊ីវិល, យើងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវជំនួយក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនរួមនឹងសេវាកម្មគាំទ្រដែលចាំបាច់នានា (អាជ្ញាប័ណ្ណនិងគណនេយ្យ) ស្ទើរគ្រប់ប្រទេសណាមួយនៅក្នុងពិភពលោក។

Citizenship by Investment

ការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និង បច្ចេកវិទ្យា

ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ និងការប្រែប្រួលយ៉ាងទូលំទូលាយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយរបស់ច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ហា, វាតម្រូវអោយស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់ដែលប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈមុននឹងឈានដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាជីវកម្មសំខាន់នានា ។ HLG អាចណែនាំក្នុងការបោសសំអាត, ការការពារ, ផ្លាស់ប្តូរ,ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និង ការពង្រឹងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និង ក្នុងការ ពិនិត្យ, ការធ្វើសេចក្តីព្រាងនិងការចរចារនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងនឹងការទាំងអស់នៃ អតិថិជននៅទូទាំងទូលំទូលាយនៃវិស័យឧស្សាហកម្ម។ យើងព្រាង, ការពិនិត្យ, ការបកស្រាយនិងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានកំណត់ធម្មជាតិនិងវិសាលភាពនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានភាពម្ចាស់ការរបស់ខ្លួននិងលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគេនៃការប្រើប្រាស់ឬការផ្លាស់ប្តូរ,ពីការយល់ព្រមសាមញ្ញឬការចេញផ្សាយការរៀបចំផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទំនើបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិជាច្រើននិងលក្ខខណ្ឌទូលំទូលាយ។ គន្លឹះក្នុងចំណោមការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺការចុះបញ្ជីនៃពាណិជ្ជសញ្ញា, រក្សាសិទ្ធិនិងប៉ាតង់។

Citizenship by Investment

ការរួមបញ្ចូលគ្នា និង ការទិញយកក្រុមហ៊ុន

HLGយល់ពីពិភពលោកស្មុគស្មាញរបស់ M&As។ យើងអាចជួយផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលតម្រូវនិងចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។

Citizenship by Investment

រចនាសម្ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យ និង បញ្ហាអចលនទ្រព្យផ្សេងៗ

HLG បានបង្ហាញពីជំនាញ និង ធនធានរបស់ខ្លូនតាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការសម្រាប់អចលនទ្រព្យ, ភាពជាតំណាងឱ្យអ្នកលក់ និង អ្នកទិញ, ម្ចាស់ដី និង អ្នកជួល, អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និង អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងភាគីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញយកក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទាំងអស់។ យើងមានជំនាញដែលគួរអោយកត់សម្គាល់ក្នុងប្រតិបត្តិការឆ្លងកាត់ព្រំដែន និង នៅបរទេស, រួមទាំងការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនានា។ HLG ខិតខំដើម្បីធានាអោយបានថាប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកបានបញ្ចប់ស្របតាមពេលវេលានិងថវិកាដែលបានកំណត់។

尋求法律服務

感謝您到訪哈維法律集團。
請選擇最就近您的辦事處,並填寫以下的查詢表格。
要成功發送,您必須填寫所有帶星號“ *”標記的空格。