សាយព្រឺស

ការទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយ:កម្មវិធីវិនិយោគ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ជាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុប
 • ប្តី/ប្រពន្ធ និងកូនក្នុងបន្ទុកដែលមានអាយុដល់ ២៥ឆ្នាំ ក៏អាចដាក់ចូលក្នុងពាក្យសុំបានដែរ
 • បរិយាកាសរស់នៅមានសុវត្ថិភាព ទីតាំងមានភាពស្រស់ស្អាត រួមជាមួយនឹងគុណភាពជីវិតរស់នៅដ៏ល្អ
 • អ្នកមានសិទ្ធិស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ អាចទទួលបានទិដ្ឋាការ Schengen រយៈពេលពី៦ខែ ទៅ៥ឆ្នាំដោយមើលតាមលិខិតឆ្លងដែនដែលគាត់កាន់ និងភាពញឹកញាប់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសក្នុង Schengen
 • អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំយកសញ្ជាតិ បន្ទាប់ពីទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍រយ:ពេល ៧ឆ្នាំ
 • អ្នកអាចធ្វើការកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសសាយព្រឺសបាន ហើយទទួលបានភាគលាភផងដែរ
 • អ្នកមានឱកាសកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដោយសេរីពេញមួយជីវិតបាន
 • មិនមានពន្ធលើកេរ្តិ៍មរតក ឬទ្រព្យសម្បត្តិ
 • ពន្ធលើអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំទាប

ជម្រើសវិនិយោគ

 • ការវិនិយោគយ៉ាងតិចចំនួន ៣០០.០០០អឺរ៉ូ បូក VAT ក្នុងអចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋានមួយ ហើយប្រើប្រាស់ជាលំនៅដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ ឫ
 • អចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋានចំនួនពីរកន្លែង ដែលមានតម្លៃសរុបលើសពី ៣០០.០០០អឺរ៉ូ បូក VAT ឫ
 • អចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋានចំនួនមួយកន្លែង បូករួមនឹងហាងមួយកន្លែង ដែលមានទំហំមិនលើសពី ១០០ ម៉ែត្រការ៉េ ហើយកន្លែងទាំងពីរត្រូវមានតម្លៃសរុបលើសពី ៣០០.០០០អឺរ៉ូ បូក VAT ឫ
 • អចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋានចំនួនមួយកន្លែង បូករួមនឹងការិយាល័យមួយកន្លែង ដែលមានទំហំមិនលើសពី ២៥០ ម៉ែត្រការ៉េ ហើយកន្លែងទាំងពីរត្រូវមានតម្លៃសរុបលើសពី ៣០០.០០០អឺរ៉ូ បូក VAT
 • ការវិនិយោគនេះអាចធ្វើឡើងបានដោយផ្ទាល់ខ្លួន ឫតាមរយ:ក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឫតាមរយ:ក្រុមហ៊ុនដែល លោកអ្នកកាន់កាប់រួមជាមួយនឹងប្តី/ប្រពន្ធរបស់លោកអ្នក

លក្ខខណ្ឌ

 • លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវទិញអចលនទ្រព្យ ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅសាយព្រឺស
 • ចាំបាច់ត្រូវមានចំណូលពីក្រៅប្រទេសប្រចាំឆ្នាំ ជាអប្បបរមា ៣០.០០០ អឺរ៉ូ បូករួមនឹង ៥.០០០ អឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់អ្នកក្នុងបន្ទុកម្នាក់
 • លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច ៣០.០០០ អឺរ៉ូ នៅក្នុងធនាគារប្រទេសសាយព្រឺស
 • មិនអាចជាបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងប្រទេសសាយព្រឺសឡើយ
 • ត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសាយព្រឺសម្តងក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំ
 • មិនមានប្រវត្តិជាប់ពាក់ព័ន្ធបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ
 • ត្រូវមានសុខភាពល្អ
 • ចាំបាច់ត្រូវតែមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសមស្រប

ដំណើរការ

 • ពាក្យសុំនឹងដាក់ទៅ នាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីស៊ីវិល និងអន្តោប្រវេសន៍ នៃប្រទេសសាយព្រឺស
 • ការរៀបចំដាក់ឯកសារពាក់ព័ន្ធ រួមជាមួយនឹងឯកសារជាភស្តុតាងនៃការវិនិយោគដែលគ្រោងទុក
 • ការសម្រេចនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយ:ពេល ២ខែ គិតពីពេលបញ្ចប់ការដាក់ពាក្យសុំ។ អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងសមាជិកក្នុងបន្ទុកត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសាយព្រឺសដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាត

*ខុទ្ទកាល័យនៃប្រទេសសាយព្រឺសបានអនុម័តលើការកែប្រែនៃបទបញ្ញតិ្តថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។ កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់អនុវត្តនឹងត្រូវដាក់តាមក្រោយ។

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager