ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់

កម្មវិធី SUV

អត្ថប្រយោជន៍

 • ជាវិធីដ៏ឆាប់រហ័សមួយសម្រាប់វិនិយោគិន មិនមែនជនជាតិអឺរ៉ុប ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅ នៅ ព័រទុយហ្គាល់
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើរសុំអាចចូលរស់នៅនឹងធ្វើការនៅព័រទុយហ្កាល់
 • អនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់ Schengen ចេញឱ្យ៖
  • ក. ប្តីប្រពន្ធ ឬដៃគូស្របច្បាប់
  • ខ. កូននៅក្រោមបន្ទុក​​
  • គ. ឪពុកម្តាយ
 • មិនមានតម្រូវការផ្នែកភាសា និង ការស្នាក់នៅ
 • មិនតម្រូវឱ្យមានការអនុវត្តអាជីវកម្ម
 • មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើរសុំសិទ្ធស្នាក់នៅ/សញ្ជាតិបន្ទាប់ពី ៥ ឆ្នាំ
  • ភស្តុតាងបញ្ជាក់សមត្ថភាពភាសាព័រទុយហ្កាល់ (CEFR A2) – (អាចត្រូវបានលើកលែងនៅក្រោមកាលៈទេសៈខ្លះ)
  • សម្រាប់សញ្ជាតិ – ត្រូវតែបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយព័រទុយហ្កាល់

ជម្រើសវិនិយោគ

 • ការចាប់ផ្តើម / ការវិនិយោគរបស់សហគ្រិនទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មចំនួន ១៧៥.០០០អឺរ៉ូ រួមទាំងមូលធន ២៥.០០០ អឺរ៉ូ ក្នុងការបណ្តាក់ទុន
 • ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ
  • គាំទ្រដោយអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍ព័រទុយហ្កាល់នឹងផ្តល់ការគាំទ្រប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់និងគណនេយ្យនៅក្នុងប្រទេសព័រទុយ
  • ហ្កាល់សម្រាប់គម្រោងដែលបានជ្រើសរើសព័រទុយហ្កាល់ដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាល
  • ការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍គំនិតនេះនឹងត្រូវបានគាំទ្រដោយមន្ទីរស្រាវជ្រាវ
  • ថ្លៃបង្កើតអាជីវកម្មគឺអាចសងត្រលប់មកវិញក្នុងករណីដែលការអនុញ្ញាតសិទ្ធស្នាក់នៅត្រូវបានបដិសេធ

តម្រូវការ

 • បង្កើត និង អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មដែលមានការឆ្នៃប្រឌិត
 • រក្សានូវគោលជំហរ នៃក្រុម incubator ដែលមានការគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលព័រទុយ ហ្គាល់ សហការជាមួយនឹង ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ថ
 • ត្រវឆ្លងកាត់ការធ្វើ incubation រយ:ពេល 3 ឆ្នាំ
 • ត្រូវបង្ហាញថាអ្នកដាក់ពាក្យមិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋ។
 • ការផ្លាស់ប្តូរថ្មី = ការបន្តលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅបន្ទាប់ពី ២ ឆ្នាំសម្រាប់ ៣ ឆ្នាំទៀត

ដំណើរការ

 • ដាក់ឯកសារចម្បង រួមមានប្រវត្តិរូប លិខិតឆ្លងដែន និង គំនិតចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
 • ធ្វើវីដេអូខល ជាមួយនឹង incubator នៅព័រទុយហ្គាល់
 • Incubator ធ្វើការចេញ Term Sheet
 • ត្រូវបំពេញតម្រូវការឯកសារទាំងអស់ និងបង់កម្រៃ incubation ចេញទៅ Escrow Account
 • ដាក់ឯកសារទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ (រួមជាមួយនឹងការសម្ភាសន៍នៅកុងស៊ុល ប្រហែល 15 ថ្ងៃធ្វើការ
 • ក្នុងរយ:ពេល ប្រហែល 90 ថ្ងៃ ត្រូវធ្វើដំណើរទៅព័រទុយហ្គាល់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំជាមួយ នឹងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុក និងដើម្បីទទួលយកប័ណ្ណស្នាក់នៅ
 • ប្រជុំជាមួយក្រុម incubator និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងការបង្កើតក្រុមហ៊ុន
 • អ្នកដាក់ពាក្យ តម្រូវអោយធ្វើដំណើរទៅព័រទុយហ្គាល់ រាល់ពេលត្រូវធ្វើការបន្ត ប័ណ្ណស្នាក់នៅ ។

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager