ប្រទេស សាំងឃីត និង នេវីស

Park Hyatt សាំងឃីត

Sold Out

អត្ថប្រយោជន៍

 • សញ្ជាតិពេញមួយជីវិត អាចតដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយបាន
 • អនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ជាតិទីពីរបាន
 • អ្នកក្នុងបន្ទុករាប់បញ្ជូលបាន៖
  1. ប្តី/ប្រពន្ធ
  2. កូនមានអាយុក្រោម 30 ឆ្នាំ
  3. ឪពុកម្តាយ និងជីដូនជីតាដែលមានអាយុចាប់ពី 55 ឡើង
  4. បងប្អូនបង្កើតដែលមានអាយុ 30 ឆ្នាំ ដែលនៅលីវ និងមិនមានកូន
 • អាចធ្វើដំណើរទៅច្រើនជាង 150 ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
 • មិនមានតម្រូវការភាសា
 • មានរបបពន្ធដែលគួរអោយទាក់ទាញ
 • ជាប្រទេសគ្មានការរឺតបន្តឺង
 • មិនមានតម្រូវការស្នាក់នៅ
 • ដំណើរការឯកសារឆាប់រហ័ស
 • មិនមានតម្រូវការអប់រំ ឬ បទពិសោធន៍ការគ្រប់គ្រង
 • លទ្ធភាពអាចរស់នៅ ធ្វើការនិងតាំងលំនៅនៅបណ្តាប្រទេសនៃសមាជិក CARICOM

 វិនិយោគក្នុង Park Hyatt

 • សណ្ឋាគារលំដាប់ថ្នាក់ផ្កាយ 5
 • វិនិយោគិនអាចទិញ ភាគហ៊ុនកម្មសិទ្ធិនៃសណ្ឋាគារ​ Park Hyatt St Kitts
 • ចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគ USD 220,000 (Qualifying ½ share)
 • សណ្ឋាគារកំពុងដំណើរការ​
 • វិនិយោគិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លិខិតឆ្លងដែន Diamond Level Hyatt Gold សម្រាប់រយៈពេល 2 ឆ្នាំ ដោយរួមបញ្ចូលនូវសិទ្ធិ VIP

សុវត្ថិភាពក្នុងការវិនិយោគ

 • ដើមទុននឹងបានមកវិញក្រោយពីរយ:ពេល 7​​ ឆ្នាំ
 • គម្រោងដែលមានរដ្ឋាភិបាលបានគាំទ្រ និងអនុម័តយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កម្មវិធី Citizen-by-Investment
 • ​មិនមានសេវាថែទាំ នឹង​គ្រប់គ្រងទេ
 • ចំណូលត្រឡប់មកវិញប្រចាំឆ្នាំ 3-5% ពីប្រតិបត្តិការសណ្ឋាគារដែលនឹងបង់ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

តម្រូវការ

 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំ ឬលើសពីនេះ
 • មិនធ្លាប់មានប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋ
 • ត្រូវផ្តល់ឯកសារដែលតម្រូវជាភាសាអង់គ្លេស
 • ត្រូវធ្វើការវិនិយោគដែលត្រឹមត្រូវ​ នឹងត្រូវរក្សាទុករយ:ពេល 7 ឆ្នាំ
 • ពាក្យសុំត្រូវដាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារដែលមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាល

ដំណើរការ (ចន្លោះពី 4 ទៅ 8 ខែ)

 • ការដាក់ពាក្យចំណាយរយ:ពេលជាមធ្យម 6 ខែ
 • មានជម្រើសពន្លើន រយ:ពេលនៃការដាក់ពាក្យ
 • ធ្វើការបំពេញពាក្យកក់ប្រាក់ នឹងបង់ប្រាក់កក់​ 10%​
 • រៀបចំឯកសារទាំងអស់ដែលតម្រូវ ដាក់ពាក្យសុំតាមរយះភ្នាក់ងារ និងបង់ថ្លៃការត្រួតពិនិត្យ និងកម្រៃសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
 • នៅពេលទទួលបានលិខិតអនុម័ត អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការការវិនិយោគនិងបង់ថ្លៃរដ្ឋាភិបាលដែលនៅសល់
 • លិខិតឆ្លងដែននឹងរៀបចំជូននៅពេលទទួលបានការអនុម័តសញ្ជាតិ

  Request Investment Program One-Pager