អេស្ប៉ាញ

កម្មវិធីទិដ្ឋាការមាស របស់

អត្ថប្រយោជន៍

 • អ្នកក្នុងបន្ទុក:
  1. ប្តីប្រពន្ធ ឬ ដៃគូស្របច្បាប់
  2. កូននៅក្នុងបន្ទុក
  3. ឪពុកម្តាយ
 • ជាសមាជិកនៃតំបន់Schengen និងជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប
 • សិទ្ធិក្នុងការស្នាក់នៅ ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះបាន
 • ជាផ្លូវមួយដែលទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅ ក្នុងប្រទេសនេះ បន្ទាប់ពីស្នាក់នៅ រយះពេល 5 ឆ្នាំ
 • ជាផ្លូវមួយដែលទទួលបានសញ្ជាតិក្នុងប្រទេសនេះ បន្ទាប់ពីស្នាក់នៅ រយះពេល 10 ឆ្នាំ រឺ 2 ឆ្នាំ បើសិនជាលោកអ្នកមកពីប្រទេសដែលធ្លាប់ជាអាណានិគមអេស្ប៉ាញដែរ
 • ការអប់រំមានស្តង់ដាខ្ពស់ និងប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពល្អ
 • អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅតំបន់ Schengen ដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
 • មិនមានតម្រូវការស្នាក់នៅ
 • មិនមានតម្រូវការផ្នែកភាសា
 • មិនមានតម្រូវការផ្នែកភាសា ការអប់រំ​ឬ តម្រូវការគ្រប់គ្រង

ការវិនិយោគ

 • វិនិយោគទឹកប្រាក់ចាប់ពី €500,000 ទៅក្នុងអចលនទ្រព្យ
 • អចលនទ្រព្យអាចទិញតែមួយឬផ្សេងៗគ្នា
 • អចលនទ្រព្យអាចទិញបានជាលក្ខណៈលំនៅដ្ឋានឬជាលក្ខណៈអាជីវកម្ម
 • អចលនទ្រព្យអាចទិញរួមគ្នាបាន (ដោយអ្នកដាក់ពាក្យមួយត្រូវចំណាយចាប់ពី €500,000)
 • ប្រាក់វិនិយោគ €500.000 គឺត្រូវតែជាប្រាក់ដែលមកពីការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ (មិនគិតថ្លៃលើការបង់ថ្លៃទាំងអស់ ឧទាហរណ៍ប្រាក់កម្ចី)
 • ការវិនិយោគនេះអាចធ្វើបានក្នុងនាមជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន (ដំណើរការអាចចំណាយពេលយូរ)

តម្រូវការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

 • មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ និងមិនមែនជាជនជាតិអឺរ៉ុប
 • ត្រូវធ្វើការវិនិយោគដែលមានគុណភាពនៅអេស្ប៉ាញ
 • រក្សាការវិនិយោគ យ៉ាងតិច 5 ឆ្នាំ
 • មិនត្រូវមានបំណុលណាមួយជាមួយអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញ
 • មិនធ្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
 • មិនដែលមានប្រវត្តិរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ
 • ត្រូវបើកគណនី និងស្នើសុំលេខអត្តសញ្ញាណពន្ធដារនៅអេស្ប៉ាញ

​​​​ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

 • ទស្សនាប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីជ្រើសរើសអចលនទ្រព្យនិងដំណើរការឯកសារស្របច្បាប់
 • ទទួលលទ្ធផលបញ្ជាក់ពីខាងប៉ូលីស ទៅលើលទ្ធភាពនៃពាក្យស្នើសុំ
 • បំពេញរួចរាល់នៃការទិញអចលនទ្រព្យ
 • បំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃឯកសារ
 • ការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាចធ្វើឡើងនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញឬនៅស្ថានទូតអេស្ប៉ាញ
 • ដំណើរការនៃពាក្យស្នើសុំមានរយៈពេល 1-3 ខែ
 • ទិដ្ឋាការដំបូងនឹងផ្តល់សម្រាប់រយៈពេល 1 ឆ្នាំ បន្ទាប់មក 2 ឆ្នាំ និងបន្ទាប់មក 5 ឆ្នាំ (អាចធ្វើការបន្តបាន)

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager