ចក្រភពអង់គ្លេស

Points based system: Tier 1 (Entrepreneur)

អត្ថប្រយោជន៍

 • ប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតក្នុងការរស់នៅក្នុងពិភពលោកនិងជាសមាជិកនៃប្រទេស G-7
 • ចក្រភពអង់គ្លេសមានភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ សង្គម និង​មានជាតិសាសន៍ជាច្រើនរស់នៅទីនេះ ដោយប្រទេសនេះតំណាងដោយសហគមន៍វប្បធម៌និងជាតិសាសន៍ដ៏ធំ
 • ការអប់រំកម្រិតខ្ពស់ជាមួយបណ្តាញទូលំទូលាយនៃសាលារៀនរដ្ឋ សាលាឯកជន សាកលវិទ្យាល័យនិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាជាង១៥០​
 • មានសេវាថែទាំសុខភាពមិនគិតថ្លៃល្អជាងគេបំផុតលើពិភពលោក
 • ជាផ្លូវនិងឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប
 • ទីក្រុងឡុងដ៍គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមិនអាចប្រកួតប្រជែងបាន
 • លិខិតឆ្លងដែនអង់គ្លេស គឺផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងអាចធ្វើដំណើរចល័តបានយ៉ាងងាយស្រួល

តម្រូវការនៃដាក់ពាក្យទូទៅ

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានទិដ្ឋាការចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយះ Tier 1 (Investor) Visa​ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ 2.000.000 ផោនហើយត្រូវតែបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវដូចខាងក្រោមៈ

 • បើកគណនីធនាគារនៅប្រទេសអង់គ្លេសឬគណនីវិនិយោគ
 • មានមូលនិធិវិនិយោគដែលត្រូវធ្វើនៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសអង់គ្លេសរយៈពេល 3 ខែមុនពេលដាក់ពាក្យ
 • អាចបង្ហាញថាលុយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំឬប្តីឬប្រពន្ធឬដៃគូអាជីវកម្ម
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវយកប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើជាផ្ទះបង្គលរបស់ខ្លួនហើយត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ 50% នៃពេលវេលារបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីរក្សាទិដ្ឋាការ
 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ ឆ្នាំ
 • មិនធ្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវផ្តល់លទ្ធផលតេស្តរកមេរោគ
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចវិនិយោគចំនួនច្រើនជាងចំនួនវិនិយោគតម្រូវដើម្បីអាចធ្វើឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំ Indefinite Leave to Remain (សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ ) នេះបានកាន់តែឆាប់រហ័ស

ការវិនិយោគ

អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវធ្វើការវិនិយោគ ១០០% នៃចំនួនដើមទុនដែលតម្រូវទៅក្នុង សញ្ញាបណ្ណរដ្ឋាភិបាល របស់ចក្រភពអង់គ្លេស ឫទៅក្នុងការបោះភាគហ៊ុន (មូលបត្រ) ឫការវិនិយោគលក្ខណ:កម្ចី ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីខាងផ្នែកជួញដូរនៅចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទាល់

ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យស្នើរសុំ

 • ពាក្យសុំទិដ្ឋាការត្រូវតែដាក់ជូនស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសឬស្ថានកុងស៊ុលនៅជិតបំផុតដែលអ្នកស្នើសុំកំពុងរស់នៅ
 • នៅពេលទទួលបានជោគជ័យទិដ្ឋាការ 3 ឆ្នាំដំបូងនឹងត្រូវចេញជូន
 • ទិដ្ឋាការអាចត្រូវបានពន្យារពេលបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំដោយអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវនៅរក្សាការវិនិយោគ
 • អាចធ្វើការដាក់ពាក្យយកសិទ្ធិរស់នៅពេលលេញ (Indefinite Leave to Remain or ILR) បន្ទាប់ពីបានបំពេញតាមតម្រូវការលក្ខខណ្ឌ ដោយយោងទៅតាមចំនួនវិនិយោគដូចខាងក្រោម៖
  • ការវិនិយោគចំនួន ២.០០០.០០០ ផោន នឹងអាចទទួលបានសិទ្ធ ILR នៅ ៥ ឆ្នាំក្រោយ
  • ការវិនិយោគចំនួន ៥.០០០.០០០ ផោន នឹងអាចទទួលបានសិទ្ធ ILR នៅ ៣ ឆ្នាំក្រោយ
  • ការវិនិយោគចំនួន ១០.០០០.០០០ ផោន នឹងអាចទទួលបានសិទ្ធ ILR នៅ ២ ឆ្នាំក្រោយ

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager