អតិថិជនឯកជន

សេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជនបែបលក្ខណ:ឯកជន

ក្រុមហ៊ុន HLG ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រឹក្សាជាច្រើនទាក់ទងនឹងការធ្វើផែនការជាបន្តបន្ទាប់ ការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិការរៀបចំផែនការពន្ធ និងរចនាសម្ព័ន្ធ ការកត់សំគាល់ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់អាយឌី ដើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ទាក់ទងនឹងការលាងលុយ ។ យើងកត់សម្គាល់នូវបញ្ហាពហុមុខ ដែលប្រឈមមុខដោយអតិថិជនរបស់យើង ដែលជាមូលហេតុដែលយើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយ តាមតម្រូវការដល់អតិថិជនទាំងអស់របស់យើង។

Citizenship by Investment

ការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ និងការធ្វើ Notarisation

ក្រុមហ៊ុន HLG អាចធ្វើជាសាក្សីបញ្ជាក់ និងទទួលស្គាល់ឯកសារស្របច្បាប់ ក៏ដូចជាផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក ដើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវការច្បាប់ទាក់ទងនឹង ការលាងលុយ សម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេស ញូវហ្សេឡែន កាណាដា និងប្រទេសជាច្រើនទៀត។

Citizenship by Investment

បញ្ហាផ្នែកការងារ និងអាជីព

ក្រុមហ៊ុន HLG ផ្តល់នូវដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ជាក់ស្តែង និងផ្តោតលើលទ្ធផលលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃច្បាប់ការងារនិងអាជីព។ យើងផ្តល់ជូនក្នុងនាមជាតំណាងដ៏រឹងមាំ និងមានប្រសិទ្ធិភាព ហើយជម្លោះនៅកន្លែងធ្វើការដែលកើតឡើង និងការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះវិធីល្អបំផុតក្នុងការបង្កើតនិងអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងនិងអាចទុកចិត្តបាន និងការអនុវត្តការងារ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់យោបល់ ការធ្វើសេចក្តីព្រាងនិងពិនិត្យឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងការងារ, កិច្ចព្រមព្រៀងនិងការចរចារជាសមូហភាព។ យើងអាចផ្តល់យោបល់ដល់និយោជិក និងនិយោជកអំពីបញ្ហាការងារដែលមានសក្តានុពលដែលអាចកើតឡើងទាក់ទងនឹង ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពការរួមបញ្ចូលគ្នានិងការទិញឬការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្ម។

Citizenship by Investment

ការការពារទ្រព្យធន បណ្តាំមរតក និងការទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិ

ក្រុមហ៊ុន HLG មានជំហរក្នុងការផ្តល់ដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួន និងទូលំទូលាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សទ្រព្យសម្បត្តិ មរតកគ្រួសារ អចលនទ្រព្យនិងផែនការពន្ធ។ មិនថាជាបណ្តាំមរតកសាមញ្ញ ទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិស្មុគស្មាញបំផុត អ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកបាន ដោយធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន HLG ។

Citizenship by Investment

ការធ្វើផែនការផ្នែកពន្ធដារ សម្រាប់ទាំងសាជីវកម្ម និង បុគ្គលមានទ្រព្យធនខ្ពស់

HLG ផ្តល់នូវដំបូន្មានប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និង បត់បែនតាមបំណងរបស់អតិថិជននៅជុំវិញពិភពលោកទៅនិងបញ្ហាទាក់ទងនិងការបង់ពន្ធក្នុងស្រុក និង ក្រៅស្រុក។ យោងបានដំបូន្មានខាងពន្ធដារដែលប្រកបដោយការយល់ដឺងទូលំទូលាយនិងសមស្របដែលអាចការពារផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មរបស់អតិថិជនបាន។