ប្រទេសអាហ្រ្វិចខាងត្បូង

លិខិតអនុញ្ញាតហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យ (សិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍)

អត្ថប្រយោជន៍

 • អាចរស់នៅ, ធ្វើការ, សិក្សា និង បង្កើតមុខជំនួញនៅ អាហ្រ្វិចខាងត្បូង
 • ទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅ នឹង អាចដាក់ពាក្យសុំសៀវភៅអត្តសញ្ញាណមិនមែនសញ្ជាតិបាន
 • មិនមានកំណត់អាយុ​ ឬ​ សញ្ជាតិ
 • មិនមានតម្រូវការវិនិយោគ នឹង​ តម្រូវការស្នាក់នៅ
 • មិនមានកំណត់សុពលភាព
 • សមាជិកក្នុងបន្ទុកដែលអាចដាក់បញ្ចូលបាន
  • ប្តី រឺ ប្រពន្ធ ដៃគូរស្រប់ច្បាប់
  • កូនក្នុងបន្ទុក​​ក្រោមអាយុ​ 25​​ ឆ្នាំ​ នឹងជាសិស្ស​ពេញម៉ោង
  • កូនក្នុងបន្ទុក​​ពីអាយុ18 ដល់​ 25​​ឆ្នាំ​ នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកឪពុកម្តាយ
  • កូនក្នុងបន្ទុកគ្រប់អាយុ​​ដោយពិការភាព តែត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យ
 • អាហ្រ្វិចខាងត្បូងគឺជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមួយនៅលើទ្វីបអាហ្រ្វិចជាមួយនឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលមានសន្ទុះលឿន ការថែទាំសុខភាពបែបឯកជនពិសេស និងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍
 • ពាក្យស្នើសុំអាចបញ្ជូនពីបរទេស ឬមកពីអាហ្វ្រិចខាងត្បូង

លក្ខខណ្ឌ

 • ការបញ្ចាក់នៃទ្រព្យសម្បត្តិអប្បបរមាដែលបានកំណត់យ៉ាងហោចណាស់ ZAR 12,000,000
 • ការបញ្ចាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ
 • ឆ្លងកាត់ការពិនិត្យសុខភាព
 • ផ្តល់នៅលិខិតថ្គោលទោស
 • បង់ថ្លៃពាក្យស្នើសុំ ZAR 120,000 ដោយផ្ទាល់ទៅអគ្គនាយក បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម័តលើពាក្យស្នើសុំ
 • នៅពេលដែលពាក្យសុំត្រូវបានអនុម័ត អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែចូលអាហ្វ្រិចខាងត្បូងយ៉ាងហោចណាស់ម្តងរៀងរាល់ 3 ឆ្នាំម្តង

ដំណើរការ​​ (8 ខែ)

 • រៀបចំទម្រង់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់ ឯកសារគាំទ្រ និងបញ្ជូនពាក្យសុំរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ
 • បង់ថ្លៃសេវាដែលត្រូវការទាំងអស់

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager