ប្រទេស សាំងឃីត និង នេវីស

កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយ:ការវិនិយោគ(CIP)

អត្ថប្រយោជន៍

 • សញ្ជាតិពេញមួយជីវិត អាចតដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយបាន
 • អនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ជាតិទីពីរបាន
 • អ្នកក្នុងបន្ទុករាប់បញ្ជូលបាន៖
  1. ប្តី/ប្រពន្ធ
  2. កូនមានអាយុក្រោម 30 ឆ្នាំ
  3. ឪពុកម្តាយ និងជីដូនជីតាដែលមានអាយុចាប់ពី 55 ឡើង
  4. បងប្អូនបង្កើតដែលមានអាយុ 30 ឆ្នាំ ដែលនៅលីវ និងមិនមានកូន
 • អាចធ្វើដំណើរទៅច្រើនជាង 150 ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ
 • មិនមានតម្រូវការភាសា
 • មានរបបពន្ធដែលគួរអោយទាក់ទាញ
 • មានលទ្ធភាពអាចដាក់ពាក្យសុំ តាម online នូវទិដ្ឋាការសម្រាប់ ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាន
 • ជាប្រទេសគ្មានការរឺតបន្តឺង
 • មិនមានតម្រូវការស្នាក់នៅ
 • ដំណើរការឯកសារឆាប់រហ័ស
 • មិនមានតម្រូវការអប់រំ ឬ បទពិសោធន៍ការគ្រប់គ្រង
 • លទ្ធភាពអាចរស់នៅ ធ្វើការនិងតាំងលំនៅនៅបណ្តាប្រទេសនៃសមាជិក CARICOM

ជម្រើសការវិនិយោគ

 1. ជម្រើសការបរិច្ចាគ

ចំនួនអប្បបរមាដែលចូលរួម:

 • 150,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់
 • 150,000 ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល និង អ្នកក្នុងបន្ទុក3នាក់ (មិនរួមបញ្ចូលបងប្អូនបង្កើត)
 • 10,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការបូកបន្ថែមសមាជិកម្នាក់ (កូន ឪពុកម្តាយ ជីដូនជីតា)
 • 20,000 ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ការបូកបន្ថែមបងប្អូនបង្កើតក្នុងម្នាក់

*​​    ការផ្តល់ជូននេះមានការកំនត់រហូតដល់ពេលមានការជូនដំណឹងបន្ថែម

 1. ជម្រើសអចលទ្រព្យ
 • ទិញអចលនទ្រព្យដែលមានការអនុញ្ញាតក្នុងតម្លៃអប្បបរមា 200,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវកាន់កាប់យ៉ាងតិច 7ឆ្នាំ
 • កម្រៃបន្ថែមនឹងត្រូវបានអនុវត្តដូចជាការត្រួតពិនិត្យ ពាក្យស្នើសុំ កម្រៃឯកសារ និងកម្រៃផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយរដ្ឋាភិបាល

តម្រូវការ

 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំ ឬលើសពីនេះ
 • មិនធ្លាប់មានប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋ
 • ត្រូវផ្តល់ឯកសារដែលតម្រូវជាភាសាអង់គ្លេស
 • ត្រូវធ្វើការបរិច្ចាគ ឬការវិនិយោគ
 • ពាក្យសុំត្រូវដាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារដែលមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាល

ដំណើរការ (ចន្លោះពី 4 ទៅ 8 ខែ)

 • ការដាក់ពាក្យចំណាយរយ:ពេលជាមធ្យម 6 ខែ
 • មានជម្រើសពន្លើន រយ:ពេលនៃការដាក់ពាក្យ
 • ធ្វើការបំពេញពាក្យកក់ប្រាក់ នឹងបង់ប្រាក់កក់​ 10%​ (​អចលនទ្រព្យ)
 • រៀបចំឯកសារទាំងអស់ដែលតម្រូវ ដាក់ពាក្យសុំតាមរយះភ្នាក់ងារ និងបង់ថ្លៃការត្រួតពិនិត្យ និងថ្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាល
 • នៅពេលទទួលបានលិខិតអនុម័ត អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការការវិនិយោគនិងបង់ថ្លៃរដ្ឋាភិបាលដែលនៅសល់

FAQ

កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយ:ការវិនិយោគ

ដំណើរការដាក់ឯកសារស្នើសុំ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager