សហរដ្ឋអាមេរិក

កម្មវិធីទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍(E-2)

អត្ថប្រយោជន៍

 • ដំណើរការឆាប់រហ័ស ជាទូទៅរយៈពេល 3 ខែ
 • អាចដាក់បញ្ចូល៖
  • ប្តី/ប្រពន្ធ
  • កូនក្នុងបន្ទុកមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នាំ
 • ប្តី/ប្រពន្ធអាចធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
 • កូនអាចចូលរៀននៅសាលា មហាវិទ្យាល័យ និងសកលវិទ្យាល័យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
 • មិនមានតម្រូវការកម្រិតអប់រំ ឬភាសា
 • អ្នកដាក់ពាក្យដែលជាប់ អាចរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតបានដល់ទៅ 5 ឆ្នាំ
 • លក្ខខណ្ឌE-2 នេះ អាចបន្តសុពលភាពបាន លុះត្រាអ្នកដាក់ពាក្យនៅរក្សាអាជីវកម្មនោះ។

លក្ខខណ្ឌ

 • ត្រូវជាជនជាតិនៃប្រទេសដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង E-2 Treaty ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលដាក់ពាក្យសុំ
 • មិនមានប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋណាឡើយ
 • បំពេញការត្រួតពិនិត្យសុខភាព
 • ត្រូវផ្តល់ភស្តុតាងនៃប្រភពធនធានដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិនិយោគ​
 • ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិ

ជម្រើសការវិនិយោគ

 • ត្រូវធ្វើការវិនិយោគ (ចំនួនពី 250,000 ទៅ 300,000 ដុល្លារអាមេរិក) ទៅក្នុងអាជីវកម្ម ឬ Franchise ថ្មីណាមួយ ឬទិញអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
 • ត្រូវបង្កើតការងារ 2 កន្លែងសម្រាប់បុគ្គលិកអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅទីនោះ
 • អាជីវកម្មត្រូវរួមចំណែកក្នុងការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
 • មានជម្រើសអាជីវកម្មបែប Franchise រឺ បែបសហការ ជាច្រើនមុខដែលអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

ដំណើរការ

 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំពីប្រទេសដែលមិននៅក្នុង E-2 Treaty អាចមានសិទ្ធិសុំបាន លុះត្រាតែធ្វើការដាក់ពាក្យយកសញ្ជាតិពីបណ្តាប្រទេសដូចជា ហ្គ្រីណាដា ម៉ុងតេណេហ្គ្រូ ម៉ាសេដូនៀខាងត្បូង រឺ ទួរគី
 • វិនិយោគិនត្រូវស្ថិតក្នុងដំណើរការទិញ ឬបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅពេលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនេះ
 • អាចបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី ទិញអាជីវកម្មមួយ ទិញអាជីវកម្ម Franchise រឺ ធ្វើអាជីវកម្មបែបសហការ
 • ពាក្យសុំនឹងត្រូវដាក់ទៅតាមស្ថានទូត រឺ ស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកក្នុងប្រទេសរបស់លោកអ្នក។

ប្រទេសក្នុង E-2 Treaty

Albania
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belgium
Bolivia
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Cameroon
Canada
Chile
Colombia

Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Costa Rica
Croatia
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Georgia
Germany
Grenada *

Honduras
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Korea (South)
Kosovo
Latvia
Liberia
Lithuania
Luxembourg
Mexico
Moldova

Mongolia
Montenegro *
Morocco
Netherlands
New Zealand
North Macedonia*
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Philippines
Poland
Romania
Serbia
Senegal

Singapore
Slovakia
Slovenia
Spain
Sri Lanka
Suriname
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Togo
Trinidad & Tobago
Tunisia
Turkey *
Ukraine
United Kingdom

* កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈការវិនិយោគរបស់ប្រទេសហ្រ្គីណាដា ម៉ុងតេណេហ្គ្រូ ម៉ាសេដូនៀខាងត្បូង និង ទួរគីអាចជួយឲ្យវិនិយោគិនមកពីប្រទេសដែលមិនស្ថិតក្នុង E-2 Treaty មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ E-2 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាន។

  Request Investment Program One-Pager